AQVA

aqua
Hasło
aqua -ae f.
Definicja
woda
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
272
Polish