APTVS

aptus
Hasło
aptus -a -um
Definicja
odpowiedni
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
916
Polish