APPAREO

appareo
Hasło
appāreō -ēre -uī
Definicja
pokazywać się, ukazywać się
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
830
Polish