antiquus
Hasło
antīquus -a -um
Definicja
dawny, stary
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
617
Polish