ANTEQVAM

antequam
Hasło
antequam
Definicja
najpierw
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
787
Polish