ANIMAL

animal
Hasło
animal -ālis n.
Definicja
zwierzę, istota żyjąca
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
547
Polish