AN

an
Hasło
an
Definicja
czy (w pytaniach); utrum ... an: czy ... Czy
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
94
Polish