AMOR

amor
Hasło
amor -ōris m.
Definicja
miłość
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miłość
Frekwencja
116
Polish