AMITTO

amitto
Hasło
āmittō -mittere -mīsī -missum
Definicja
odsyłać, porzucać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
486
Polish