ALTVS

altus
Hasło
altus -a -um
Definicja
wysoki; głęboki
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
159
Polish