ALITER

aliter
Hasło
aliter
Definicja
inaczej
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
782
Polish