ALIQVIS

aliquis
Hasło
aliquis -quae -quod
Definicja
ktoś, coś; si quis, si quid: jeśli ktoś, jeśli coś
Część Mowy
Zaimek
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
77
Polish