ALIQVANDO

aliquando
Hasło
aliquandō
Definicja
kiedyś, czasem
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
763
Polish