ALIENVS_2

alienus
Hasło
aliēnus -a -um
Definicja
obcy, odmienny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
367
Polish