ALBVS

albus
Hasło
albus -a -um
Definicja
biały
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
925
Polish