AIO

aio
Hasło
aiō
Definicja
mówić, potwierdzać; ut āiunt: jak mówią
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
406
Polish