AGO

ago
Hasło
agō agere ēgī āctum
Definicja
pędzić, robić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
69
Polish