AGMEN

agmen
Hasło
āgmen -minis n.
Definicja
pochód wojska
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
358
Polish