AFFICIO

afficio
Hasło
afficiō -ficere -fēcī -fectum
Definicja
doświadczyć kogoś czymś (+ abl.)
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
958
Polish