AFFERO

affero
Hasło
afferō afferre attulī allātum
Definicja
przynosić
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
514
Polish