AETAS

aetas
Hasło
aetās -tātis f.
Definicja
wiek, czas, pokolenie
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
308
Polish