AER

aer
Hasło
āēr āeris m.
Definicja
powietrze
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Powietrze i ogień
Frekwencja
845
Polish