AEGER_2

aeger
Hasło
aeger aegra aegrum
Definicja
chory
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
810
Polish