ADVERTO

adverto
Hasło
advertō -vertere -vertī -versum
Definicja
odwracać się do czegoś
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
986
Polish