ADVERSVS_2/ADVERSVS_3

adversus
Hasło
adversus (-um)
Definicja
(przysł. i przyim.) naprzeciw
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
460
Polish