ADVERSVS_1

adversus
Hasło
adversus -a -um
Definicja
przeciwstawny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
657
Polish