ADVENIO

advenio
Hasło
adveniō -īre -vēnī -ventum
Definicja
przybywać, przychodzić
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
987
Polish