ADHVC

adhuc
Hasło
adhūc
Definicja
aż do tej pory
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
379
Polish