ADHIBEO

adhibeo
Hasło
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum
Definicja
używać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
959
Polish