ADEO_2

adeo
Hasło
adeō
Definicja
(przysł.) aż dotąd, tak
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
555
Polish