ADEO_1

adeo
Hasło
adeō -īre -iī -itum
Definicja
dochodzić
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
595
Polish