ADDVCO

adduco
Hasło
addūcō -ere -dūxī -ductum
Definicja
przyprowadzać, skłaniać do czegoś
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
886
Polish