ADDO

addo
Hasło
addō -dere -didī -ditum
Definicja
dodawać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
433
Polish