AD_2

ad
Hasło
ad
Definicja
do (+acc.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
14
Polish