ACER_2

acer
Hasło
ācer ācris ācre
Definicja
ostry
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
587
Polish