ACCIPIO

accipio
Hasło
accipiō -cipere -cēpī -ceptum
Definicja
otrzymywać, brać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
110
Polish