AC_1/AC_2

ac
Hasło
ac
Definicja
a także, i; (po comp.) niż; simul ac, jak tylko; → atque
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
36
Polish