ABSVM_1

absum
Hasło
absum abesse āfuī
Definicja
być nieobecnym
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
445
Polish