ABEO_1

abeo
Hasło
abeō -īre -iī -itum
Definicja
odchodzić
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
553
Polish