που

释义: 
που
释义: 
(前倾词)某个地方;我猜想,也许(用于限定断言)
词性: 
副词
语义组: 
小品词
词频排序: 
327

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%80%CE%BF%CF%85