εἰκοστός –ή –όν

释义: 
εἰκοστός
释义: 
第二十
词性: 
形容词:数词
语义组: 
度量与数字
词频排序: 
522

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD