Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid V 348-361

Tum pater Aenēās 'Vestra' inquit 'mūnera vōbīs

certa manent, puerī et palmam movet ōrdine nēmō;

mē liceat cāsūs miserārī īnsontis amīcī.'350

Sīc fātus tergum Gaetūlī immāne leōnis

dat Saliō villīs onerōsum atque unguibus aureīs.

Hīc Nīsus 'Sī tanta' inquit 'sunt praemia victīs,

et tē lāpsōrum miseret, quae mūnera Nīsō

digna dabis, prīmam meruī quī laude corōnam355

nī mē, quae Salium, fortūna inimīca tulisset?'

et simul hīs dictīs faciem ostentābat et ūdō

turpia membra fimō. Rīsit pater optimus ollī

et clipeum efferrī iussit, Didymāonis artēs,

Neptūnī sacrō Danaīs dē poste refīxum.360

hōc iuvenem ēgregium praestantī mūnere dōnat.

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-v-348-361