Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid IX 77-106

Quis deus, ō Mūsae, tam saeva incendia Teucrīs

āvertit? tantōs ratibus quis dēpulit īgnīs?

Dīcite: Prīsca fidēs factō, sed fāma perennis.

Tempore quō prīmum Phrygiā fōrmābat in Īdā80

Aenēās classem et pelagī petere alta parābat,

ipsa deum fertur genetrīx Berecyntia māgnum

vōcibus hīs adfāta Iovem: 'Dā, nāte, petentī,

quod tua cāra parēns domitō tē poscit Olympō.

Pīnea silva mihī multōs dīlēcta per annōs,85

lūcus in arce fuit summā, quō sacra ferēbant,

nigrantī piceā trabibusque obscūrus acernīs.

hās ego Dardaniō iuvenī, cum classis egēret,

laeta dedī; nunc sollicitam timor anxius angit.

Solve metūs atque hōc precibus sine posse parentem,90

nē cursū quassātae ūllō neu turbine ventī

vincantur: prōsit nostrīs in montibus ortās.'

Fīlius huic contrā, torquet quī sīdera mundī:

'Ō genetrīx, quō fāta vocās? aut quid petis istīs?

Mortālīne manū factae immortāle carīnae95

fās habeant? certusque incerta perīcula lūstret

Aenēās? cui tanta deō permissa potestās?

Immō, ubi dēfūnctae fīnem portūsque tenēbunt

Ausoniōs ōlim, quaecumque ēvāserit undīs

Dardaniumque ducem Laurentia vexerit arva,100

mortālem ēripiam fōrmam māgnīque iubēbō

aequoris esse deās, quālis Nērēïa Dōtō

et Galatēa secant spūmantem pectore pontum.'

Dīxerat idque ratum Stygiī per flūmina frātrīs,

per pice torrentīs ātrāque vorāgine rīpās105

adnuit, et tōtum nūtū tremefēcit Olympum.

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-ix-77-106