Vergil, Aeneid I 613-642

Obstipuit prīmō aspectū Sīdōnia Dīdō,

cāsū deinde virī tantō, et sīc ōre locūta est:

'Quis tē, nāte deā, per tanta perīcula cāsus615

īnsequitur? Quae vīs immānibus applicat ōrīs?

Tūne ille Aenēās quem Dardaniō Anchīsae

alma Venus Phrygiī genuit Simoëntis ad undam?

Atque equidem Teucrum meminī Sīdōna venīre

fīnibus expulsum patriīs, nova rēgna petentem620

auxiliō Bēlī; genitor tum Bēlus opīmam

vāstābat Cyprum et victor diciōne tenēbat.

Tempore iam ex illō cāsus mihi cognitus urbis

Trōiānae nōmenque tuum rēgēsque Pelasgī.

Ipse hostis Teucrōs īnsignī laude ferēbat625

sēque ortum antīquā Teucrōrum ā stirpe volēbat.

Quārē agite, ō tēctīs, iuvenēs, succēdite nostrīs.

Mē quoque per multōs similis fortūna labōrēs

iactātam hāc dēmum voluit cōnsistere terrā;

nōn ignāra malī miserīs succurrere discō.'630

Sīc memorat; simul Aenēān in rēgia dūcit

tēcta, simul dīvum templīs indīcit honōrem.

Nec minus intereā sociīs ad lītora mittit

vīgintī taurōs, magnōrum horrentia centum

terga suum, pinguīs centum cum mātribus agnōs,635

mūnera laetitiamque diī.

At domus interior rēgālī splendida lūxū

īnstruitur, mediīsque parant convīvia tēctīs:

arte labōrātae vestēs ostrōque superbō,

ingēns argentum mēnsīs, caelātaque in aurō640

fortia facta patrum, seriēs longissima rērum

per tot ducta virōs antīquā ab orīgine gentis.

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-i-613-642