Vergil, Aeneid I 50-64

Tālia flammātō sēcum dea corde volūtāns50

nimbōrum in patriam, loca fēta furentibus Austrīs,

Aeoliam venit. Hīc vāstō rēx Aeolus antrō

luctantēs ventōs tempestātēsque sonōrās

imperiō premit ac vinclīs et carcere frēnat.

Illī indignantēs magnō cum murmure montis55

circum claustra fremunt; celsā sedet Aeolus arce

scēptra tenēns mollitque animōs et temperat īrās.

nī faciat, maria ac terrās caelumque profundum

quippe ferant rapidī sēcum verrantque per aurās;

Sed pater omnipotēns spēluncīs abdidit ātrīs60

hoc metuēns mōlemque et montēs īnsuper altōs

imposuit, rēgemque dedit quī foedere certō

et premere et laxās scīret dare iussus habēnās.

Ad quem tum Iūnō supplex hīs vōcibus ūsa est:

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-i-50-64