ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον

Search Lemma: 
ὅμοιος
DEFINITION: 
(+dat.) benzer, aynı, eşit,, eşdeğer
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Nitelikler
FREQUENCY RANK: 
92

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%85%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CE%B1-%E1%BD%85%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD