ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν

Search Lemma: 
ἐγώ
DEFINITION: 
ben, benim; (pl.) biz, bizim
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zamir
ANLAMSAL ALAN: 
Zamirler/Soru Sözcükleri
FREQUENCY RANK: 
21

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%90%CE%B3%CF%8E-%E1%BC%90%CE%BC%CE%BF%E1%BF%A6-pl-%E1%BC%A1%CE%BC%CE%B5%E1%BF%96%CF%82-%E1%BC%A1%CE%BC%E1%BF%B6%CE%BD