λόγος λόγου, ὁ

Search Lemma: 
λόγος
DEFINITION: 
söz, mesel, kanıt, söylenti, tartışma, düzyazı, söylev; (pl.) yazın, akıl, us, sağduyu, düşünce
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
45

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81