λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

Search Lemma: 
λανθάνω
DEFINITION: 
görülmemek, gizli kalmak (+acc. and nom. participle) -den gizli yapmak, unutturmak; (mid. and pass.) unutmak, anımsamamak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
424

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%94%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BD-%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B1