Latin Core Vocabulary

Uppslagsord Definition Ordklasssort descending Semantisk grupp Frekvens
extrēmus -a -um yttre, längst bort Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 385
dīgnus -a -um värdig, förtjänt av ngt Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 291
caecus -a -um blind Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 728
suus -a -um sin, sitt egen Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 27
laetus -a -um glad, munter Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Känslor 262
tōtus -a -um all, hel Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 78
ūnus -a -um en (enda) Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 53
alter altera alterum den ena/andra av två Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 148
plēnus -a -um full Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 459
pulcher -chra -chrum vacker Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 569
altus -a -um hög, upphöjd, djup Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 159
māgnus -a -um stor Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 25
foedus -a -um vidrig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Andra sinnen 922
vērus -a -um sann, verklig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tal/retorik 410
parvus -a -um liten Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 143
citus -a -um snabb; citō: snabbt (adv) Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 590
plērus- plēra- plērumque det mesta, största delen av, majoriteten Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 968
vester vestra vestrum er Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 282
lātus -a -um bred, vid Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 824
adversus -a -um på framsidan, framtill, mittemot, fientlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Krig och fred 657
grātus -a -um behaglig, värdefull, tacksam Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 434
amīcus -a -um vänlig; (subst.) vän Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 198
prīmus -a -um den första, första Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 91
sacer sacra sacrum helig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Religion 398
candidus -a -um vit, klar Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 692
dīversus -a -um bortvänd, motsatt Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Andra sinnen 641
malus -a -um dålig, ond Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 227
rārus -a -um sällsynt, gles Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 752
ēgregius -a -um utvald, ovanlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 860
falsus -a -um falsk, förfalskad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Bedrägeri 633
niger nigra nigrum svart Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 634
clārus -a -um klar, ljus, tydlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 395
paucī -ae -a Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 858
vōs ni; (gen.) vestrum/vestrī, (dat./abl.) vōbīs, (ack.) vōs Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 130
aeger aegra aegrum sjuk Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Liv och varande 810
tantus -a -um så stor/viktig; tantī, så högt/dyrt Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 105
amplus -a -um rymlig, präktig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 915
prīvātus -a -um avskild, personlig, privat Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Umgänge 882
vīcīnus -a -um grannskapet, nära Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 940
saevus -a -um vild, grym Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 244
tardus -a -um långsam, trög Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 738
nimius -a -um för mycket, överdriven Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 502
dīvus -a -um gudomlig, upphöjd till gud Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Religion 962
rēctus -a -um rak, ärlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 823
aequus -a -um jämn, lik Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Lag och rätt 610
multus -a -um mycken, mången Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 43
sānctus -a -um helig, invigd Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Religion 659
līber lībera līberum fri; līberī (m. pl.): friborna barn Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Lag och rätt 229
tūtus -a -um skyddad, säker, försiktig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Krig och fred 365
cārus -a -um kär, dyrbar Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 462
tuus -a -um din Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 44
medius -a -um mitten, mellerst Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Plats 162
sānus -a -um sund, sansad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Liv och varande 946
honestus -a -um ansedd, hedervärd Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 580
mundus -a -um renlig, snygg, prydlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 997
castus -a -um fläckfri, ren, from Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 838
vacuus -a -um tom, öde, fri Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 673
aeternus -a -um evig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tidslängd 734
īnferus -a -um nedre, låg; īnferior: längre ner; īnfimus eller īmus: underst, nederst Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 428
posterus -a -um följande, kommande Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 877
vagus -a -um kringströvande Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Resa 674
rēgius -a -um kunglig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 561
aureus -a -um gyllene, strålande Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Affärer/pengar 691
antīquus -a -um gamla, forntida, tidigare Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tidslängd 617
ferus -a -um vild, otämd; fera -ae f.: vilt djur Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Djur och växter 222
validus -a -um kraftig, stark Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 816
ingrātus -a -um: obehaglig, otacksam Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 592
vanus -a -um tom, gles; betydelselös, falsk Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Bedrägeri 856
nōtus -a -um känd, bekant Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 477
singulī -ae -a en i sänder Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 507
varius -a -um brokig, mångsidig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Andra sinnen 631
reliquus -a -um kvarbliven, följande, rest Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 788
hūmānus -a -um mänsklig, bildad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Folk 355
tener -era -erum vek, mjuk, ung Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Andra sinnen 490
aptus -a -um passande, lämplig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 916
fessus -a -um utmattad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Liv och varande 625
novus -a -um ny Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 139
inimīcus -a -um: fientlig, ovänlig; (subst.) fiende Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 952
superbus -a -um högt liggande, högfärdig, stolt Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 656
proprius -a -um egen, egendomlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 854
nūdus -a -um naken, bar Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Kroppen 545
dubius -a -um vacklande, obeslutsam Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Bedrägeri 528
beātus -a -um lycklig, förmögen, välmående, välsignad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 408
secundus -a -um den följande, närmaste; (nummer) andra Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 836
perpetuus -a -um genomgående, oavbruten Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tidslängd 891
nūllus -a -um ingen, inget Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 49
socius -a -um gemensam, förbunden; socius -ī m.: kamrat, bundsförvant Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Umgänge 372
iūstus -a -um rättrådig, rättvis Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Lag och rätt 770
ūllus -a -um någon, något Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 178
sēcūrus -a -um bekymmerslös, säker, vårdslös Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 697
dexter -tra -trum höger; dextera -ae f.: höger hand Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Plats 260
longus -a -um lång Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 142
superus -a -um övre, ovanför Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Religion 99
ultimus -a -um ytterst, sist Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 432
albus -a -um vit Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 925
tertius -a -um den tredje Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 682
cūnctus -a -um all, hel Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 292
alius -a -ud en annan, annat; ālias: en annan gång Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 37
integer -gra -grum: oskadd, orörd, fullständig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 815
miser misera miserum olycklig, eländig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Känslor 137
bonus -a -um god Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 68
pūblicus -a -um folket, statlig, publik Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Staden 517
aliēnus -a -um utländsk, utomstående, ovanlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 367
certus -a -um säker, avgjord Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 285
dūrus -a -um hård, sträv, härdad, grym Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Andra sinnen 249
sōlus -a -um ensam, enda, bara Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 176
cēterus -a -um den andra, andra, resten Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 596
pius -a -um plikttrogen, dygdig, rättmätig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 748
maestus -a -um bedrövad, sorgsen Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Känslor 669
mollis -e mjuk, mild Adjektiv: 3e deklinationen Andra sinnen 356
tālis tāle sådan, så Adjektiv: 3e deklinationen Mått 203
facilis -e lätt Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 451
caelestis -e himmelsk; caelestēs: gudarna Adjektiv: 3e deklinationen Luft och eld 960
volucer -cris -cre flygande Adjektiv: 3e deklinationen Djur och växter 977
gravis -e tung, allvarlig Adjektiv: 3e deklinationen Mått 140
trīstis -e bedrövad, ovänlig Adjektiv: 3e deklinationen Känslor 275
prīnceps -cipis den förste, främsta; (subst.) furste, ledare Adjektiv: 3e deklinationen Staden 317
dīves dīvitis riklig, välsignad Adjektiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 564
vetus veteris gammal Adjektiv: 3e deklinationen Tid 295
mortālis -e dödlig; (subst.) en (dödlig) varelse Adjektiv: 3e deklinationen Liv och varande 950
prior prius den förre, förste Adjektiv: 3e deklinationen Tid 526
recēns -ntis ny, färsk Adjektiv: 3e deklinationen Tid 781
audāx audācis modig, våghalsig Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 876
fortis -e stark, tapper Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 286
omnis -e all, hel Adjektiv: 3e deklinationen Mått 18
pauper -eris fattig, torftig Adjektiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 844
levis -e lätt Adjektiv: 3e deklinationen Mått 220
nōbilis -e ryktbar, ärorik, adlig, ädel; (subst.) adelsman/kvinna Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 455
turpis -e ful, oanständig, osedlig Adjektiv: 3e deklinationen Andra sinnen 377
frequēns -ntis talrik, ofta Adjektiv: 3e deklinationen Mått 918
sapiēns -ntis insiktsfull, vis; (subst.) vis man, filosof Adjektiv: 3e deklinationen Utbildning/kunskap 453
fēlīx -īcis välsignad, lyckosam Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 309
ūtilis -e nyttig Adjektiv: 3e deklinationen Skapa/göra 850
similis -e lik, jämlik Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 414
ingēns ingentis väldig, enorm Adjektiv: 3e deklinationen Mått 202
potēns potentis mäktig, i stånd till Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 567
potis -e mäktig, förmögen Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 947
celer -is -e snabb Adjektiv: 3e deklinationen Tid 745
commūnis -e gemensam, allmän, offentlig Adjektiv: 3e deklinationen Staden 660
fidēlis -e trogen Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 979
dulcis -e söt Adjektiv: 3e deklinationen Andra sinnen 383
praesēns -ntis närvarande, framför Adjektiv: 3e deklinationen Plats 822
ācer ācris ācre vass, skarp, kraftfull Adjektiv: 3e deklinationen Andra sinnen 587
pār paris lika Adjektiv: 3e deklinationen Mått 281
difficilis -e svår Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 861
brevis -e kort, grund Adjektiv: 3e deklinationen Mått 589
necesse (indecl. adj.) det är oundvikligt, nödvändigt Adjektiv: oböjligt Affärer/pengar 773
trēs tria tre Räkneord: grundtal Mått 533
decem tio Räkneord: grundtal Mått 914
quattuor fyra Räkneord: grundtal Mått 867
centum hundra Räkneord: grundtal Mått 730
mīlle (pl.) mīlia tusen (pl. substantiv 3e deklinationen) Räkneord: grundtal Mått 247
duo duae duo två Räkneord: grundtal Mått 221
unde varifrån Adverb Plats 300
aliter annorlunda Adverb Konjunktioner/adverb 782
tot så många Adverb Mått 259
magis mera, hellre Adverb Konjunktioner/adverb 90
quō vart, dit; för att därigenom Adverb Pronomen/frågeord 305
adeō ända dit, så Adverb Konjunktioner/adverb 555
undique överallt, på alla håll Adverb Plats 686
interim under tiden, emellertid Adverb Tid 693
vērō i sanning; (konj) men, dock Adverb Konjunktioner/adverb 280
illīc där; illinc: därifrån Adverb Plats 396
quondam en gång, stundom Adverb Tid 542
parum föga Adverb Mått 204
illūc dit Adverb Plats 955
plērumque för det mesta, vanligen Adverb Mått 974
adhūc hitills Adverb Plats 379
tam så, så mycket Adverb Konjunktioner/adverb 96
rūrsus åter, tillbaka Adverb Plats 440
male illa Adverb Karaktärsdrag 603
quotiēns hur många gånger?; så ofta som Adverb Pronomen/frågeord 970
prīmum först Adverb Tid 252
tamquam som om, just som Adverb Konjunktioner/adverb 363
diū: länge Adverb Tid 361
adversus (-um) emot, mot, åt, mittemot Adverb Krig och fred 460
tandem äntligen, sedan, efteråt Adverb Konjunktioner/adverb 427
quam hur, som; (efter komparativ) än Adverb Pronomen/frågeord 29
forsitan, fortasse kanske, möjligen Adverb Konjunktioner/adverb 833
haud inte, föga Adverb Konjunktioner/adverb 226
tantum, tantummodo bara Adverb Mått 216
tum or tunc Adverb Tid 56
fortē av en slump Adverb Religion 579
ōlim en gång, fordom Adverb Tid 574
dit Adverb Plats 470
saepe ofta Adverb Tid 145
paulō, paulum lite, liten Adverb Mått 872
quamvīs aldrig så, även om Adverb Konjunktioner/adverb 489
nimis or nimium för mycket, för stor, för lång Adverb Karaktärsdrag 841
statim genast Adverb Tid 798
aegrē med ovilja, med möda Adverb Liv och varande 984
aequē lika Adverb Lag och rätt 904
hīc här; hinc: härifrån Adverb Plats 80
quandō när Adverb Pronomen/frågeord 621
prius or priusquam innan Adverb Tid 484
mox snart Adverb Tid 469
quantum hur stor, hur mycket Adverb Pronomen/frågeord 557
hodiē i dag Adverb Tidslängd 981
ūsque alltjämt, ständigt, oavbrutet Adverb Tid 527
sīc så; sīc ... ut: på samma sätt som... Adverb Konjunktioner/adverb 79
ita så, på så sätt Adverb Konjunktioner/adverb 120
quārē varför Adverb Pronomen/frågeord 786
sīcut såsom, som Adverb Konjunktioner/adverb 791
inde därifrån Adverb Plats 328
procul långt borta, på avstånd Adverb Plats 397
quasi (så)som om Adverb Konjunktioner/adverb 938
ut, utī att, så att, för att, såsom, så Adverb Konjunktioner/adverb 15
fēlīciter lyckligtvis Adverb Karaktärsdrag 994
item också Adverb Konjunktioner/adverb 932
nōn inte Adverb Konjunktioner/adverb 6
posteā efteråt Adverb Tid 964
nōndum inte ännu Adverb Konjunktioner/adverb 436
iterum åter, för andra gången Adverb Tid 758
satis, sat nog, tillräckligt Adverb Mått 341
quemadmodum på vilket sätt?; såsom, som Adverb Pronomen/frågeord 531
subitō plötsligt Adverb Tid 848
deinde/dein därpå, därefter Adverb Tid 150
ferē nästan Adverb Konjunktioner/adverb 907
simul på samma gång Adverb Tid 274
etiam även, också, åter Adverb Konjunktioner/adverb 67
dēnique slutligen Adverb Tid 796
vulgō allmänt, inför alla, alldaglig Adverb Staden 991
frūstrā förgäves Adverb Konjunktioner/adverb 694
hūc hit Adverb Plats 368
scīlicet naturligtvis Adverb Konjunktioner/adverb 889
super över, mer än (averb och prep. + ack) Adverb Plats 401
celeriter snabbt Adverb Tid 967
ubi då, var Adverb Plats 92
quidem just, förvisso, åtminstone Adverb Konjunktioner/adverb 136
vix knappast Adverb Konjunktioner/adverb 352
longē långt, långt borta Adverb Mått 400
iam nu, redan, snart Adverb Tid 34
quīn (konj.) att, att inte; förnekat qui/quae/quod; (adv.) faktiskt Adverb Konjunktioner/adverb 456
num frågepartikel där ett nekande svar väntas Adverb Pronomen/frågeord 924
bene väl Adverb Karaktärsdrag 235
paene nästan Adverb Konjunktioner/adverb 944
prōtinus genast, direkt Adverb Tid 903
ne (enclitic) anger att satsen är en fråga Adverb Pronomen/frågeord 238
certē säkert, bestämt Adverb Mått 601
ibi där Adverb Plats 619
quīppe ty, kan tänkas Adverb Konjunktioner/adverb 499
velut som, såsom Adverb Konjunktioner/adverb 447
sōlum endast, ensam Adverb Mått 897
numquam aldrig Adverb Tid 251
umquam någonsin Adverb Tid 482
aliquandō någon gång Adverb Tid 763
semel en gång Adverb Tid 789
cēterum för övrigt, men, däremot Adverb Pronomen/frågeord 571
ideō därför Adverb Konjunktioner/adverb 679
nunc nu, redan, snart Adverb Tid 50
modo blott, nyss; modo ... modo: än ... än Adverb Tid 152
cūr varför Adverb Pronomen/frågeord 404
semper alltid Adverb Tid 149
praetereā vidare, dessutom Adverb Konjunktioner/adverb 681
vērē sant, riktigt Adverb Tal/retorik 983
ecce se! Adverb Syn 643
breviter kort Adverb Mått 992
quōmodo hur?, på vilket sätt? Konjunktion Pronomen/frågeord 831
quoniam eftersom Konjunktion Konjunktioner/adverb 510
quoque också Konjunktion Konjunktioner/adverb 76
tamen icke desto mindre, likväl Konjunktion Konjunktioner/adverb 58
neque och inte, inte heller; neque ... neque: varken eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 72
at men, dock Konjunktion Konjunktioner/adverb 74
nisi, nī om inte Konjunktion Konjunktioner/adverb 100
atque och, och dessutom Konjunktion Konjunktioner/adverb 35
enim ty, i sanning Konjunktion Pronomen/frågeord 57
quamquam ehuru, fastän Konjunktion Konjunktioner/adverb 644
an om, om inte, huruvida, eller (i frågor); utrum ... an: antingen ... eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 94
seu eller om; seu ... seu: antingen ... eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 343
om Konjunktion Konjunktioner/adverb 16
itaque därför, och så Konjunktion Konjunktioner/adverb 208
ergō därför Konjunktion Konjunktioner/adverb 134
uterque utraque utrumque vardera av två, båda Konjunktion Mått 243
que och (enklitiskt) Konjunktion Konjunktioner/adverb 4
antequam innan Konjunktion Tid 787
licet även om Konjunktion Lag och rätt 778
postquam sedan Konjunktion Tid 384
et och Konjunktion Konjunktioner/adverb 1
utrum huruvida; utrum ... an: det ena eller det andra Konjunktion Konjunktioner/adverb 827
dōnec tills Konjunktion Tid 771
aut eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 24
nam or namque ty Konjunktion Konjunktioner/adverb 61
quia emedan Konjunktion Konjunktioner/adverb 132
autem emellertid Konjunktion Konjunktioner/adverb 123
ac och, och dessutom; simul ac: så snart som Konjunktion Konjunktioner/adverb 36
sīve eller om; sive ... sive: antingen ... eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 362
ve eller (enklitiskt) Konjunktion Konjunktioner/adverb 307
vel eller; vel ... vel: antingen ... eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 141
sed men, dock Konjunktion Konjunktioner/adverb 20
dum medan, till dess att, om bara Konjunktion Tid 103
för att inte Konjunktion Konjunktioner/adverb 47
nec och inte, inte heller; nec ... nec: varken eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 19
igitur så, sålunda Konjunktion Konjunktioner/adverb 313
cūra -ae f. omsorg, vård Substantiv: 1a deklinationen Kärlek 186
pūgna -ae f. knytnävskamp, strid Substantiv: 1a deklinationen Våld 650
fābula -ae f. berättelse Substantiv: 1a deklinationen Skrivande/poesi 966
rīpa -ae f. flodstrand, brink, strand Substantiv: 1a deklinationen Jord och vatten 662
glōria -ae f. ära, beröm Substantiv: 1a deklinationen Umgänge 360
sententia -ae f. åsikt, uttalande Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 586
disciplīna -ae f. undervisning, undervisningsmetod Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 982
mora -ae f. dröjsmål Substantiv: 1a deklinationen Tid 399
grātia -ae f. behag, ynnest, hänsyn inflytande, tacksamhet Substantiv: 1a deklinationen Umgänge 380
amīcitia -ae f. vänskap Substantiv: 1a deklinationen Umgänge 690
poena -ae f. böter, straff Substantiv: 1a deklinationen Lag och rätt 223
poēta -ae m. poet, skald Substantiv: 1a deklinationen Skrivande/poesi 913
fōrma -ae f. gestalt, utseende Substantiv: 1a deklinationen Andra sinnen 422
invidia -ae f. avundsjuka, illvilja, hat Substantiv: 1a deklinationen Känslor 707
patria -ae f. fädernesland, hem Substantiv: 1a deklinationen Geografi 342
fāma -ae f. rykte Substantiv: 1a deklinationen Tal/retorik 278
īra irae f. vrede Substantiv: 1a deklinationen Känslor 187
via -ae f. väg, gata Substantiv: 1a deklinationen Resa 196
turba -ae f. förvirring, trängsel, folkhop Substantiv: 1a deklinationen Staden 323
dīvitiae -ārum f. pl. rikedomar, förmögenhet Substantiv: 1a deklinationen Affärer/pengar 712
familia -ae f. familj, hushåll Substantiv: 1a deklinationen Hushållet 943
porta -ae f. port, ingång Substantiv: 1a deklinationen Staden 759
fortūna -ae f. slump, tur, lycka Substantiv: 1a deklinationen Religion 138
victōria -ae f. seger Substantiv: 1a deklinationen Krig och fred 750
epistula -ae f. brev Substantiv: 1a deklinationen Skrivande/poesi 951
anima -ae f. anda, liv, själ Substantiv: 1a deklinationen Liv och varande 493
opera -ae f. arbete, möda, jobb Substantiv: 1a deklinationen Affärer/pengar 843
stella -ae f. stjärna Substantiv: 1a deklinationen Luft och eld 934
māteria -ae f. ämne, material Substantiv: 1a deklinationen Tal/retorik 857
pecūnia -ae f. pengar, förmögenhet Substantiv: 1a deklinationen Affärer/pengar 530
aura -ae f. (vind)fläkt, luft Substantiv: 1a deklinationen Luft och eld 420
sapientia -ae f. vishet Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 797
hōra -ae f. timme Substantiv: 1a deklinationen Tidslängd 664
fēmina -ae f. kvinna Substantiv: 1a deklinationen Folk 501
silva -ae f. skog Substantiv: 1a deklinationen Djur och växter 234
memoria -ae f. minne Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 627
cōpia -ae f. överflöd, möjlighet, tillgång, förråd; (pl.) trupper, här Substantiv: 1a deklinationen Krig och fred 331
causa -ae f. orsak, skäl; causā + gen: på grund av Substantiv: 1a deklinationen Tal/retorik 107
coma -ae f. hår Substantiv: 1a deklinationen Kroppen 405
mēnsa -ae f. bord Substantiv: 1a deklinationen Huset 747
tenebrae -brārum f. pl. mörker, natt Substantiv: 1a deklinationen Syn 775
vīta -ae f. liv Substantiv: 1a deklinationen Liv och varande 87
scientia -ae f. kunskap Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 971
lingua -ae f. tunga, språk Substantiv: 1a deklinationen Kroppen 732
fuga -ae f. flykt Substantiv: 1a deklinationen Resa 364
littera -ae f. bokstav; (pl.) skrift, brev, litteratur Substantiv: 1a deklinationen Skrivande/poesi 710
nātūra -ae f. beskafffenhet, väsen, natur Substantiv: 1a deklinationen Liv och varande 180
aqua -ae f. vatten Substantiv: 1a deklinationen Jord och vatten 272
iniūria -ae f.: orättvisa, skymf Substantiv: 1a deklinationen Lag och rätt 381
terra -ae f. jord, land Substantiv: 1a deklinationen Jord och vatten 70
āra -ae f. altare Substantiv: 1a deklinationen Religion 374
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. dotter; son Substantiv: 1a deklinationen Hushållet 909
praeda -ae f. byte Substantiv: 1a deklinationen Krig och fred 626
culpa -ae f. skuld, fel Substantiv: 1a deklinationen Lag och rätt 769
īnsula -ae f.: ö Substantiv: 1a deklinationen Geografi 908
prōvincia -ae f. förvaltningsområde, provins; uppdrag Substantiv: 1a deklinationen Staden 620
umbra -ae f. skugga, mörker Substantiv: 1a deklinationen Syn 257
lūna -ae f. månen Substantiv: 1a deklinationen Luft och eld 902
flamma -ae f. flamma Substantiv: 1a deklinationen Luft och eld 298
lacrima -ae f. tår Substantiv: 1a deklinationen Känslor 354
puella -ae f. flicka Substantiv: 1a deklinationen Folk 233
unda -ae f. våg Substantiv: 1a deklinationen Jord och vatten 207
puer puerī m. pojke, slav Substantiv: 2a deklinationen Folk 191
cibus -ī m. mat Substantiv: 2a deklinationen Liv och varande 863
arvum -ī n. åker, teg Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 637
magister magistrī m. föreståndare, ledare Substantiv: 2a deklinationen Utbildning/kunskap 933
gladius -ī m. svärd Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 862
negōtium -ī n. sysselsättning, verksamhet Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 846
cōnsilium -ī n. råd(medlemmar), överläggning, Substantiv: 2a deklinationen Staden 217
pretium -ī n. pris, belöning; pretium operae: det lönar sig Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 629
oculus -ī m. öga Substantiv: 2a deklinationen Kroppen 206
spatium -ī n. rymd Substantiv: 2a deklinationen Luft och eld 426
caelum -ī n. himlen Substantiv: 2a deklinationen Luft och eld 117
sepulcrum -ī n. grav Substantiv: 2a deklinationen Liv och varande 949
astrum -ī n. stjärna Substantiv: 2a deklinationen Luft och eld 685
vestīgium -ī n. fotsula, fotspår Substantiv: 2a deklinationen Resa 716
morbus -ī m. sjukdom Substantiv: 2a deklinationen Kroppen 658
campus -ī m. fält, slätt Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 391
factum -ī n. verk, dåd Substantiv: 2a deklinationen Skapa/göra 611
imperium -ī n. överbefäl, makt, order, välde Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 200
tribūnus -ī m. tribun, föreståndare; titel på olika romerska ämbeten Substantiv: 2a deklinationen Staden 807
odium -ī n. hat Substantiv: 2a deklinationen Känslor 522
damnum -ī n. skada, förlust Substantiv: 2a deklinationen Våld 926
lēgātus -ī m. befälhavare, officer, sändebud Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 464
officium -ī n. plikt, ämbete Substantiv: 2a deklinationen Staden 607
prīncipium -ī n. början Substantiv: 2a deklinationen Tid 948
saeculum -ī n. sekel Substantiv: 2a deklinationen Tidslängd 776
deus -ī m.; dea -ae f. gud, gudinna Substantiv: 2a deklinationen Religion 42
pontus -ī m. hav, havsdjupet Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 630
vōtum -ī n. heligt löfte, bön Substantiv: 2a deklinationen Religion 334
servus -ī m. slav Substantiv: 2a deklinationen Hushållet 496
populus -ī m. folk Substantiv: 2a deklinationen Staden 122
marītus -ī m. man Substantiv: 2a deklinationen Hushållet 654
tēctum -ī n. tak, hus, byggnad Substantiv: 2a deklinationen Huset 386
forum -ī n. forum, torg Substantiv: 2a deklinationen Staden 811
fātum -ī n. siarord, öde Substantiv: 2a deklinationen Religion 157
equus -ī m. häst Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 248
liber librī m. bok, brev Substantiv: 2a deklinationen Skrivande/poesi 901
animus -ī m. sinne, själ, mod, vilja Substantiv: 2a deklinationen Liv och varande 40
oppidum -ī n. stad Substantiv: 2a deklinationen Staden 635
vinculum -ī n. band, snara, binda Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 594
castrum -ī n. (pl.) läger Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 224
tēlum -ī n. (kast)vapen, spjut Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 255
annus -ī m. år Substantiv: 2a deklinationen Tidslängd 167
membrum -ī n. lem Substantiv: 2a deklinationen Kroppen 481
studium -ī n. strävan, lust, iver Substantiv: 2a deklinationen Känslor 450
vīnum -ī n. vin Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 640
sīgnum -ī n. tecken, fälttecken Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 261
dolus -ī m. beräkning, lömskhet, knep Substantiv: 2a deklinationen Bedrägeri 701
convīvium -iī n. gästabud Substantiv: 2a deklinationen Umgänge 921
proelium -ī n. strid, fältslag Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 348
vir virī m. man Substantiv: 2a deklinationen Folk 85
mundus -ī m. världen Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 350
templum -ī n. tempel, fridlyst plats Substantiv: 2a deklinationen Religion 485
dominus -ī m.; domina -ae f. herre, ägare, härskarinna Substantiv: 2a deklinationen Hushållet 241
ingenium -ī n. läggning, begåvning, snille Substantiv: 2a deklinationen Utbildning/kunskap 387
rēgnum -ī n. kungamakt Substantiv: 2a deklinationen Geografi 121
frūmentum -ī n. säd, spannmål Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 936
aevum -i n. tidsålder Substantiv: 2a deklinationen Tidslängd 875
mūrus -ī m. mur Substantiv: 2a deklinationen Huset 508
saxum -ī n. sten, klippa Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 306
aurum -ī n. guld Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 303
iūdicium -ī n. rättegång, dom Substantiv: 2a deklinationen Lag och rätt 749
vulgus -ī n. and m. folket, pöbeln Substantiv: 2a deklinationen Staden 675
ferrum -ī n. järn, järnvapen Substantiv: 2a deklinationen Våld 231
dōnum -ī n. gåva Substantiv: 2a deklinationen Umgänge 476
iugum -ī n. ok, kärleksband, tvärslå, bergsrygg Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 335
vitium -ī n. felsteg, last Substantiv: 2a deklinationen Lag och rätt 326
ager agrī m. fält, landet, åker Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 324
auxilium -ī n. hjälp; (pl.) hjälptrupper Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 543
exemplum -ī n. exempel, kopia, förebild Substantiv: 2a deklinationen Tal/retorik 519
humus -ī f. jord, mark; humī: på marken Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 740
perīculum -ī n. fara Substantiv: 2a deklinationen Våld 265
initium -ī n.: ingång, början Substantiv: 2a deklinationen Tid 865
praeceptum -ī n. föreskrift, befallning, lära Substantiv: 2a deklinationen Lag och rätt 825
barbarus -ī m. utlänning, barbar Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 768
superī -ōrum m. pl. himmelens gudar Substantiv: 2a deklinationen Religion 714
tergum -ī n. rygg; ā tergō: bakifrån Substantiv: 2a deklinationen Kroppen 474
locus -ī m. plats, ställe Substantiv: 2a deklinationen Geografi 62
nātus -ī m. son Substantiv: 2a deklinationen Hushållet 211
bellum -ī n. krig Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 86
praemium -ī n. fördel, byte, belöning Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 680
ōtium -ī n. fri tid, ledighet Substantiv: 2a deklinationen Umgänge 715
beneficium -ī n. välgärning Substantiv: 2a deklinationen Umgänge 182
supplicium -ī n. försoningsoffer, bot, straff Substantiv: 2a deklinationen Lag och rätt 683
numerus -ī m. tal, antal Substantiv: 2a deklinationen Mått 338
praesidium -ī n. garnison, skydd, hjälp Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 582
gaudium -ī n. glädje, njutning Substantiv: 2a deklinationen Känslor 727
argentum -ī n. silver, pengar Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 849
ventus -ī m. vind Substantiv: 2a deklinationen Luft och eld 269
exsilium -ī n. landsflykt, landsförvisning Substantiv: 2a deklinationen Resa 794
arma -ōrum n. pl. vapen Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 98
verbum -ī n. ord Substantiv: 2a deklinationen Skrivande/poesi 188
nūntius -ī m. budbärare, meddelande Substantiv: 2a deklinationen Resa 919
somnus -ī m. sömn, (pl.) drömmar Substantiv: 2a deklinationen Liv och varande 438
modus -ī m. mått, mängd, kvantitet, begränsning Substantiv: 2a deklinationen Mått 195
reus -ī m. anklagad/skyldig till något Substantiv: 2a deklinationen Lag och rätt 888
ignis -is m. eld, kärleksglöd Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 151
praetor -ōris m. anförare, pretor Substantiv: 3e deklinationen Staden 878
moenia -ium n. pl. stadsmur Substantiv: 3e deklinationen Staden 593
rēx rēgis m. kung Substantiv: 3e deklinationen Staden 60
senex -is m. gammal man Substantiv: 3e deklinationen Folk 558
plēbs plēbis f. folket, pöbeln Substantiv: 3e deklinationen Staden 649
arx arcis f. borg, fästning; bergstopp Substantiv: 3e deklinationen Staden 638
flūmen -inis n. flod Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 283
soror -ōris f. syster Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 497
caedēs -is f. nedhuggande, slaktande Substantiv: 3e deklinationen Våld 415
pars partis f. del Substantiv: 3e deklinationen Mått 65
lapis lapidis m. sten, ädelsten Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 840
cinis cineris m./f. aska Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 779
māgnitūdō -inis f. storlek, storhet Substantiv: 3e deklinationen Mått 672
sors sortis f. lott, öde; orakel Substantiv: 3e deklinationen Religion 639
mōns montis m. berg Substantiv: 3e deklinationen Geografi 242
latus -eris n. sida, flank Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 382
facinus facinoris n. brott, dåd Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 646
nemus nemoris n. lund Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 461
imāgō -inis f. bild, staty, kopia, gestalt Substantiv: 3e deklinationen Syn 754
māiōrēs māiōrum m. förfäder Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 764
fōns fontis m. källa Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 706
prex precis f. bön Substantiv: 3e deklinationen Religion 520
custōs custōdis m. väktare, vaktpost Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 622
cīvis -is m./f. medborgare Substantiv: 3e deklinationen Staden 471
imperātor -ōris m. överbefälhavare Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 723
rūs rūris n. landet Substantiv: 3e deklinationen Geografi 879
pater patris m. fader Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 71
volucris -is f./m. fågel Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 976
cīvitās -ātis f. stad, samhälle, stat Substantiv: 3e deklinationen Staden 346
cōnsuētūdo -inis f. vana Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 954
vestis -is f. klädsel, dräkt Substantiv: 3e deklinationen Liv och varande 413
laus laudis f. berömmelse, lovord Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 444
voluntās -ātis f. vilja, önskan Substantiv: 3e deklinationen Känslor 859
sermō -ōnis m. samtal Substantiv: 3e deklinationen Tal/retorik 575
clāmor -ōris m. rop, stridsrop Substantiv: 3e deklinationen Tal/retorik 605
pondus ponderis n. vikt, massa Substantiv: 3e deklinationen Mått 636
fors fortis f. slump Substantiv: 3e deklinationen Religion 993
cōnsul -ulis m. konsul Substantiv: 3e deklinationen Staden 321
mors mortis f. död Substantiv: 3e deklinationen Liv och varande 95
sacerdōs -dōtis m./f. präst, prästinna Substantiv: 3e deklinationen Religion 939
canis -is m./f. hund Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 687
voluptās -ātis f. njutning, vällust Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 378
amnis -is m. flodstrand, brink, strand Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 467
ratiō -ōnis f. affär, åtgärd, förnuft, lära Substantiv: 3e deklinationen Utbildning/kunskap 256
auctor -ōris m. upphovsperson Substantiv: 3e deklinationen Skrivande/poesi 546
aedēs -is f. byggnad; (pl.) hus Substantiv: 3e deklinationen Huset 965
legiō -ōnis f. regemente, legion Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 370
amor -ōris m. kärlek Substantiv: 3e deklinationen Kärlek 116
classis -is f. här, flotta, klass Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 505
auctōritās -ātis f. trovärdighet, fullmakt, inflytande Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 898
mōs mōris m. sätt, vana, sed, tradition; (pl.) personlighet Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 181
famēs -is f. hunger, svält Substantiv: 3e deklinationen Liv och varande 828
mare -is n. hav Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 125
caput capitis n. huvud Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 124
vōx vōcis f. röst, tal Substantiv: 3e deklinationen Tal/retorik 169
onus oneris n. börda Substantiv: 3e deklinationen Mått 842
victor -ōris m. segrare Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 340
aequor aequoris n. havet Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 424
salūs -ūtis f. sundhet, välgång, säkerhet Substantiv: 3e deklinationen Liv och varande 549
hiems hiemis f. vinter Substantiv: 3e deklinationen Tidslängd 803
pāx pācis f. fred Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 388
lēx lēgis f. lag Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 264
urbs urbis f. stad Substantiv: 3e deklinationen Staden 82
māter mātris f. moder Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 127
eques equitis m. ryttare, riddare Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 296
carmen -inis n. sång Substantiv: 3e deklinationen Skrivande/poesi 254
animal -ālis n. levande varelse, djur Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 547
āēr āeris m. luft Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 845
mulier -eris f. kvinna Substantiv: 3e deklinationen Folk 961
sanguis -inis m. blod Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 214
homō hominis m. människa Substantiv: 3e deklinationen Folk 88
pectus -oris n. bröst Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 183
tellus tellūris f. jord, mark Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 337
decus decoris n. heder, prydnad Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 548
fax facis f. fackla, eldbrand Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 511
frāter frātris m. broder Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 225
aes aeris n. koppar, brons Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 744
multitūdō -inis f. mängd, stort antal Substantiv: 3e deklinationen Mått 733
lībertās -ātis f. frihet Substantiv: 3e deklinationen Staden 495
nōmen -inis n. namn Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 135
sīdus -eris n. stjärnbild, stjärna, årstid Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 359
cohors cohortis f. kompani, kohort Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 666
dolor -ōris m. smärta, sorg Substantiv: 3e deklinationen Känslor 193
avis -is f. fågel Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 855
ops opis f. resurser, makt, hjälp Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 318
aetās -tātis f. ålder, levnadsålder Substantiv: 3e deklinationen Tidslängd 308
honor -ōris m. ära, heder, ämbete Substantiv: 3e deklinationen Staden 290
pecus -oris n. boskap, småboskap Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 566
tempestas -tātis f. tidpunkt, period, väder, oväder Substantiv: 3e deklinationen Tidslängd 753
regiō -ōnis f. riktning, gräns, område Substantiv: 3e deklinationen Geografi 585
frōns frontis f. panna Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 559
iter itineris n. väg, marsch, resa Substantiv: 3e deklinationen Resa 230
libīdō -inis f. åtrå, begär, tygellöshet Substantiv: 3e deklinationen Kärlek 761
opus operis n. arbete, verk Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 332
virgō -inis f. jungru, flicka Substantiv: 3e deklinationen Folk 418
aethēr aetheris n. etern, himlen Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 851
error -ōris m. kringirrande, ovisshet, misstag Substantiv: 3e deklinationen Resa 832
mūnus mūneris n. uppgift, plikt; tjänst, gåva; (pl.) gladiator/festspel Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 276
tempus -oris n. tid Substantiv: 3e deklinationen Tid 89
color -ōris m. färg Substantiv: 3e deklinationen Syn 725
mēns mentis f. sinne, förstånd Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 173
auris -is f. öra Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 366
ōrātiō -ōnis f. tal Substantiv: 3e deklinationen Tal/retorik 736
cor cordis n. hjärta; cordī est + dat: det behagar någon Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 795
iūdex iūdicis m. domare Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 839
virtūs -ūtis f. dådkraft, styrka, tapperhet Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 111
hospes hospitis m. gäst, värd, främling Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 873
orbis -is m. cirkel; orbis terrārum: jorden, världen Substantiv: 3e deklinationen Geografi 322
corpus corporis n. kropp Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 75
vīs f. kraft, våld; (ack.) vim, (abl.) vī; (pl.) vīrēs, styrka Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 115
scelus -eris n. brott Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 154
hostis -is m./f. fiende Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 93
līmen līminis n. tröskel Substantiv: 3e deklinationen Huset 516
comes comitis m./f. följesagare, betjänt Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 448
potestās -ātis f. kraft, makt Substantiv: 3e deklinationen Staden 737
ōrdō -īnis m. rad, rank, ordning Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 416
vulnus -eris n. sår Substantiv: 3e deklinationen Våld 327
vātēs -is m. siare, diktare Substantiv: 3e deklinationen Skrivande/poesi 684
lītus -oris n. strand, kust Substantiv: 3e deklinationen Geografi 245
nox noctis f. natt Substantiv: 3e deklinationen Tidslängd 119
ōs ōris n. mun Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 147
āgmen -minis n. tågande marsch, här, trupp Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 358
uxor uxōris f. hustru Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 552
mīles -itis m. soldat Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 161
os ossis n. ben(knota) Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 696
crīmen -inis n. anklagelse, brott Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 475
iūs iūris n. rätt, lag Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 314
fūnus fūneris n. begravning(ståg), död, lik Substantiv: 3e deklinationen Religion 524
nāvis -is f. skepp Substantiv: 3e deklinationen Resa 353
sōl sōlis m. solen Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 320
condīciō -ōnis f. avtal, villkor Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 920
furor -ōris m. raseri, kärleksyra Substantiv: 3e deklinationen Känslor 466
iuvenis -is m. ung man eller kvinna Substantiv: 3e deklinationen Folk 277
arbor arboris f. träd Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 468
fīnis -is m. gräns(linje), område Substantiv: 3e deklinationen Geografi 236
nūmen -inis n. nick, (gudomlig) makt, gudomligt väsen Substantiv: 3e deklinationen Religion 452
pēs pedis m. fot Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 199
testis -is m. vittne Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 741
lūmen luminis n. ljus Substantiv: 3e deklinationen Syn 375
cupīdō -inis f. begär, iver Substantiv: 3e deklinationen Kärlek 906
labor -ōris m. arbete, möda Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 201
sēdēs -is f. säte, boplats, boning Substantiv: 3e deklinationen Huset 403
bōs bovis m. ko, oxe (gen. pl. boum) Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 808
gēns gentis f. släkt, stam, folk Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 194
pudor pudōris m. skamkänsla, förlägenhet Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 616
pietās -tātis f. pliktkänsla, fromhet, tillgivenhet Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 767
timor -ōris m. fruktan, rädsla Substantiv: 3e deklinationen Känslor 536
lūx lūcis f. ljus Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 299
dux ducis m./f. härförare, ledare Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 239
genus generis n. börd, släkt, art, slag Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 170
parēns -ntis m./f. förälder Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 190
necessitās -tātis f. nödvändighet, behov Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 911
dīgnitās -ātis f. värdighet, heder Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 956
ars artis f. konst, skicklighet Substantiv: 3e deklinationen Utbildning/kunskap 258
flōs flōris m. blomma Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 818
coniunx coniugis m./f. make, maka Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 218
senātus -ūs m. senat Substantiv: 4e deklinationen Staden 329
fluctus -ūs m våg Substantiv: 4e deklinationen Jord och vatten 498
sēnsus -ūs m. förnimmelse, känsla, sinnelag Substantiv: 4e deklinationen Känslor 793
currus -ūs m. vagn Substantiv: 4e deklinationen Idrott 491
gradus -ūs m. steg, marsch, rang Substantiv: 4e deklinationen Krig och fred 577
cursus -ūs m. språngmarsch, färd(väg) Substantiv: 4e deklinationen Idrott 351
impetus -ūs m. anfallsstöt, attack Substantiv: 4e deklinationen Våld 421
manus -ūs f. hand Substantiv: 4e deklinationen Kroppen 48
spīritus -ūs m. fläkt, luft; ande, själ Substantiv: 4e deklinationen Liv och varande 703
ūsus -ūs m. bruk, övning, behov Substantiv: 4e deklinationen Utbildning/kunskap 446
cāsus -ūs m. fall, tillfälle, olycka Substantiv: 4e deklinationen Våld 344
frūctus -ūs m. njutning, avkastning, frukt Substantiv: 4e deklinationen Djur och växter 927
domus -ūs f. hem, hus Substantiv: 4e deklinationen Huset 73
cornu -ūs n. horn, krigshärens flygel Substantiv: 4e deklinationen Djur och växter 591
metus -ūs m. fruktan, rädsla Substantiv: 4e deklinationen Känslor 215
vultus -ūs m. blick, ansikte Substantiv: 4e deklinationen Kroppen 209
sinus -ūs m. båge, havsbukt, bröstveck, famn Substantiv: 4e deklinationen Jord och vatten 478
exercitus -ūs m. här Substantiv: 4e deklinationen Krig och fred 267
īctus -ūs m. slag, hugg Substantiv: 4e deklinationen Våld 819
faciēs -ēī f. skepnad, ansikte, sken Substantiv: 5e deklinationen Syn 479
speciēs -ēī f. syn, skönhet, utseende Substantiv: 5e deklinationen Syn 599
spēs speī f. hopp Substantiv: 5e deklinationen Känslor 232
fidēs -eī f. förtroende, trohet Substantiv: 5e deklinationen Karaktärsdrag 184
rēs reī f. ting, sak, affär; (rēs pūblica: staten; rēs novae: revolution; rēs familiāris: egendom) Substantiv: 5e deklinationen Liv och varande 38
diēs diēī m./f. dag Substantiv: 5e deklinationen Tidslängd 54
aciēs -ēī f. kant, egg; slagordning, stridsformering Substantiv: 5e deklinationen Krig och fred 439
nefās n. indecl. det som ej är tillåtet, förhävelse, synd Substantiv: oböjligt Lag och rätt 541
nihil, nīl ingenting Substantiv: oböjligt Mått 55
ob mot, för ... skull (+ ack) Preposition Plats 449
circā kring (averb och prep. + ack) Preposition Plats 735
intrā innanför (+ ack.) Preposition Plats 704
från, ned från, bort från (+ abl) Preposition Plats 46
in i, på (+ abl), in/upp i, mot (+ ack) Preposition Plats 5
prō för, framför, till försvar för (+ abl) Preposition Orörliga prepositioner 128
contrā mot, gentemot (averb och prep. + ack) Preposition Plats 271
post efter (adverb och prep. + ack) Preposition Tid 164
ante före, framför (adverb och prep. + ack) Preposition Tid 112
sub under, nära, just vid (tiden för) (+ abl eller ack) Preposition Plats 118
per genom (+ ack) Preposition Plats 30
sine utan (+ abl) Preposition Orörliga prepositioner 104
ā ab abs från, av (+ abl) Preposition Plats 21
prope nära, nästan (averb och prep. + ack) Preposition Plats 189
ex, ē ut från, ur, från (+ abl) Preposition Plats 26
apud hos, vid (+ ack) Preposition Plats 205
propter nära, på grund av (+ ack) Preposition Orörliga prepositioner 560
cum med (prep. + abl); när, då, eftersom (konjunktion) Preposition Konjunktioner/adverb 10
ultrā utanför, bortom, på andra sidan (averb och prep. + ack) Preposition Plats 600
suprā över, mer än (averb och prep. + ack) Preposition Plats 588
ad till, mot (+ ack) Preposition Plats 14
praeter utom, förbi, mer än (+ ack) Preposition Plats 756
inter mellan, bland (+ ack) Preposition Plats 64
ille illa illud den där, han/ hon där Pronomen Pronomen/frågeord 8
nēmō ingen (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō eller nūllā) Pronomen Pronomen/frågeord 179
quā var?, hur?, där, på det sättet Pronomen Pronomen/frågeord 336
ego meī mihi mē jag, mig Pronomen Pronomen/frågeord 11
quālis -e hurudan?, sådan som, såsom Pronomen Pronomen/frågeord 263
tū tuī tibi tē du Pronomen Pronomen/frågeord 9
ipse ipsa ipsum (han/hon/det) själv, personligen Pronomen Pronomen/frågeord 22
hic haec hoc den här, denna Pronomen Pronomen/frågeord 7
is ea id han, hon, det Pronomen Pronomen/frågeord 13
iste ista istud den där, du, du där; istīc eller istūc (adv): där borta; istinc (adv): därifrån, därborta ifrån Pronomen Pronomen/frågeord 81
quantus -a -um hur stor/mycket?; så stor/mycket som, som; quantī,: vilket pris?, så dyrt som Pronomen Pronomen/frågeord 311
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs vi Pronomen Pronomen/frågeord 51
sui sibi sē/sēsē han-, hon-, den-, de själva Pronomen Pronomen/frågeord 17
quī quae quod han/hon/den/det som, vilken Pronomen Pronomen/frågeord 3
noster nostra nostrum vår Pronomen Pronomen/frågeord 52
quīcumque quaecumque quodcumque var och en som, vem som helst som Pronomen Pronomen/frågeord 284
quīdam quaedam quoddam en viss, ett slags Pronomen Pronomen/frågeord 126
meus -a -um min Pronomen Pronomen/frågeord 41
quisquam quicquam/quidquam någon, något överhuvud taget Pronomen Pronomen/frågeord 12
īdem eadem idem densamma, detsamma Pronomen Pronomen/frågeord 59
quis quid vem?, vad?, vilken? Pronomen Pronomen/frågeord 212
quisque quaeque quidque var och en, var för sig; var och en som Pronomen Pronomen/frågeord 197
aliquis -quae -quod någon, vem som helst Pronomen Pronomen/frågeord 77
quisquis quidquid vem som helst, allt som; var och en Pronomen Pronomen/frågeord 129
sonō sonāre sonuī sonitum ljuda, låta ljuda Verb: 1a konjugationen Andra sinnen 583
cūrō -āre sörja för, ordna Verb: 1a konjugationen Kärlek 743
negō -āre säga att inte, förneka Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 294
pugnō -āre kämpa Verb: 1a konjugationen Våld 708
occupō -āre intaga, ockupera Verb: 1a konjugationen Krig och fred 472
interrogō -āre fråga Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 953
rogō -āre fråga, bedja Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 551
vocō -āre kalla Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 158
putō -āre anse, mena Verb: 1a konjugationen Utbildning/kunskap 166
amō -āre älska; amāns -ntis m./f.: älskare Verb: 1a konjugationen Kärlek 219
cōnstō -stāre -stitī stå sig, vara bekant, bestå Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 731
intrō -āre inträda, tränga in i Verb: 1a konjugationen Rörelse 766
damnō -āre döma, fördöma Verb: 1a konjugationen Lag och rätt 751
laudō -āre berömma, prisa Verb: 1a konjugationen Umgänge 435
spectō -āre betrakta Verb: 1a konjugationen Syn 473
imperō -āre befalla Verb: 1a konjugationen Krig och fred 602
spērō -āre hoppas Verb: 1a konjugationen Känslor 648
vetō -āre vetuī vetītum förbjuda Verb: 1a konjugationen Befallningsverb 665
servō -āre bevara, rädda Verb: 1a konjugationen Hushållet 289
turbō -āre ställa till oreda, förvirra Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 868
cōgitō -āre tänka, överväga Verb: 1a konjugationen Utbildning/kunskap 515
portō -āre bära, föra, tåla Verb: 1a konjugationen Mått 853
dō dare dedī datum giva Verb: 1a konjugationen Umgänge 28
peccō -āre begå ett brott, synda Verb: 1a konjugationen Lag och rätt 792
stō stāre stetī statum stå Verb: 1a konjugationen Liv och varande 168
probō -āre gilla, godkänna, bevisa Verb: 1a konjugationen Befallningsverb 784
indicō -āre yppa, påpeka Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 980
vacō vacāre vara tom, vara ledig Verb: 1a konjugationen Mått 724
optō -āre önska Verb: 1a konjugationen Karaktärsdrag 417
errō -āre irra omkring, gå vilse Verb: 1a konjugationen Resa 402
mūtō -āre byta, (för)ändra Verb: 1a konjugationen Skapa/göra 315
dōnō -āre giva Verb: 1a konjugationen Umgänge 606
iūdicō -āre döma, bedöma, besluta Verb: 1a konjugationen Lag och rätt 565
celebrō -āre talrikt (ofta) besöka, fira Verb: 1a konjugationen Staden 893
appellō -pellāre kalla (vid namn) Verb: 1a konjugationen Umgänge 700
properō -āre skynda, påskynda Verb: 1a konjugationen Rörelse 537
narrō -āre berätta Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 910
ōrō -āre bedja Verb: 1a konjugationen Religion 755
creō -āre skapa Verb: 1a konjugationen Skapa/göra 978
vītō -āre undvika, sky Verb: 1a konjugationen Umgänge 881
agitō -āre driva hit och dit, egga, bedriva Verb: 1a konjugationen Befallningsverb 578
temptō -āre försöka Verb: 1a konjugationen Skapa/göra 430
dēsīderō -āre önska, längta efter, sakna Verb: 1a konjugationen Kärlek 892
comparō -āre ställa upp mot varandra, jämföra Verb: 1a konjugationen Affärer/pengar 890
dubitō -āre tvivla, tveka Verb: 1a konjugationen Utbildning/kunskap 521
fugō -āre slå på flykten Verb: 1a konjugationen Resa 957
iūrō -āre svära; iūs iūrandum: ed Verb: 1a konjugationen Lag och rätt 896
superō -āre höja sig, komma över, överträffa Verb: 1a konjugationen Krig och fred 668
iuvō iuvāre iūvī iūtum behaga, djälpa Verb: 1a konjugationen Umgänge 390
exīstimō -āre anse, värdera Verb: 1a konjugationen Utbildning/kunskap 613
certō -āre kämpa, tävla Verb: 1a konjugationen Idrott 864
parō -āre förbereda, skaffa; parātus -a -um: beredd Verb: 1a konjugationen Skapa/göra 160
praestō -stāre -stitī -stitum stå framför, överträffa Verb: 1a konjugationen Andra sinnen 423
labōrō -āre arbeta Verb: 1a konjugationen Affärer/pengar 900
revocō -āre återkalla Verb: 1a konjugationen Umgänge 813
exspectō -āre (in)vänta Verb: 1a konjugationen Syn 442
pāreō pārēre pāruī lyda Verb: 2a konjugationen Befallningsverb 847
sustineō sustinēre sustinuī sustentum hålla emot, motstå Verb: 2a konjugationen Umgänge 762
placeō placēre placuī placitum behaga Verb: 2a konjugationen Umgänge 287
taceō -ēre -uī -itum tiga; tacitus -a -um, tyst Verb: 2a konjugationen Andra sinnen 369
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum tillgripa, använda Verb: 2a konjugationen Skapa/göra 959
moneō monēre monuī monitum råda, förmana Verb: 2a konjugationen Tal/retorik 711
lateō latēre latuī vara dold, undgå uppmärksamhet Verb: 2a konjugationen Bedrägeri 695
pateō patēre patuī stå öppen, sträcka sig, vara tydlig Verb: 2a konjugationen Geografi 550
habeō habēre habuī habitum ha, hålla, inneha Verb: 2a konjugationen Andra sinnen 39
maneō manēre mānsī mānsum stanna kvar Verb: 2a konjugationen Resa 357
impleō -ēre -plēvī -plētum fylla Verb: 2a konjugationen Jord och vatten 671
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum vara skyldig, böra Verb: 2a konjugationen Affärer/pengar 155
moveō -ēre mōvī mōtum röra Verb: 2a konjugationen Rörelse 192
audeō audēre ausus sum våga Verb: 2a konjugationen Karaktärsdrag 270
contineō -tinēre -tinuī -tentum hålla samman, innehålla Verb: 2a konjugationen Befallningsverb 804
careō -ēre -uī vara utan, sakna (+ abl) Verb: 2a konjugationen Affärer/pengar 572
videō vidēre vīdī vīsum se Verb: 2a konjugationen Syn 31
noceō nocēre nocuī skada Verb: 2a konjugationen Våld 509
doceō -ēre -uī doctum undervisa, lära Verb: 2a konjugationen Utbildning/kunskap 393
doleō -ēre doluī lida, sörja Verb: 2a konjugationen Känslor 785
augeō augēre auxī auctum öka, stärka Verb: 2a konjugationen Skapa/göra 709
studeō -ēre -uī vara ivrig, bemöda sig om (+ dat) Verb: 2a konjugationen Känslor 989
iubeō iubēre iussī iussum befalla Verb: 2a konjugationen Lag och rätt 84
caveō cavēre cāvī cautum vara försiktig, akta sig för Verb: 2a konjugationen Våld 941
valeō valēre valuī vara stark, gälla; valē: farväl Verb: 2a konjugationen Umgänge 539
prohibeō -ēre -uī -itum hindra Verb: 2a konjugationen Befallningsverb 604
appāreō -ēre -uī visa sig Verb: 2a konjugationen Syn 830
mereō merēre meruī meritum förtjäna, göra krigstjänst Verb: 2a konjugationen Affärer/pengar 852
teneō -ēre -uī tentum hålla Verb: 2a konjugationen Andra sinnen 106
praebeō -ēre -uī -itum erbjuda, giva Verb: 2a konjugationen Rörelseverb 584
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum uppskatta, anse Verb: 2a konjugationen Utbildning/kunskap 928
iaceō iacēre iacuī ligga Verb: 2a konjugationen Huset 228
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum sätta i rörelse, plåga, öva Verb: 2a konjugationen Idrott 576
pertineō -tinēre -tinuī gälla, beträffa; sträcka sig Verb: 2a konjugationen Utbildning/kunskap 866
terreō terrēre terruī territum skrämma Verb: 2a konjugationen Känslor 705
soleō -ēre -uī -itum bruka, vara van Verb: 2a konjugationen Karaktärsdrag 246
misceō miscēre miscuī mixtum blanda Verb: 2a konjugationen Jord och vatten 425
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum svara Verb: 2a konjugationen Tal/retorik 535
sedeō sedēre sēdī sessum sitta Verb: 2a konjugationen Huset 506
ārdeō ārdēre ārsī ārsum brinna, glöda (av iver, kärlek) Verb: 2a konjugationen Luft och eld 618
retineō -tinēre -tinuī -tentum hålla kvar Verb: 2a konjugationen Befallningsverb 647
gaudeō gaudēre gāvīsus sum glädja sig Verb: 2a konjugationen Känslor 407
timeō -ēre -uī frukta, vara feg Verb: 2a konjugationen Känslor 153
solvō solvere solvī solūtum (upp)lösa, betala Verb: 2a konjugationen Resa 325
fleō flēre flēvī flētum gråta Verb: 2a konjugationen Känslor 457
interficiō -ficere -fēcī -fectum döda Verb: 3e konjugationen -iō Våld 699
pariō parere peperī partum föda, frambringa, Verb: 3e konjugationen -iō Liv och varande 829
aspiciō -ere -spēxī -spectum betrakta Verb: 3e konjugationen -iō Syn 483
efficiō -ficere -fēcī -fectum åstadkomma Verb: 3e konjugationen -iō Skapa/göra 573
faciō facere fēcī factum göra Verb: 3e konjugationen -iō Skapa/göra 32
rapiō rapere rapuī raptum rycka, röva, gripa Verb: 3e konjugationen -iō Våld 273
capiō capere cēpī captum taga Verb: 3e konjugationen -iō Krig och fred 131
recipiō -cipere -cēpī -ceptum återtaga, mottaga; sē recipere: dra sig tillbaka Verb: 3e konjugationen -iō Rörelseverb 319
incipiō -cipere -cēpī -ceptum börja Verb: 3e konjugationen -iō Tid 411
ēripiō -ripere -ripuī -reptum rycka undan, rädda Verb: 3e konjugationen -iō Rörelseverb 349
deficiō -ficere -fēcī -fectum avfalla, icke räcka till Verb: 3e konjugationen -iō Krig och fred 676
afficiō -ficere -fēcī -fectum göra, tillfoga ngn ngt (+abl) Verb: 3e konjugationen -iō Umgänge 958
excipiō -cipere -cēpī -ceptum undantaga, upptaga Verb: 3e konjugationen -iō Rörelseverb 394
fugiō fugere fūgī fugitum fly Verb: 3e konjugationen -iō Resa 177
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum föreskriva Verb: 3e konjugationen -iō Tal/retorik 945
iaciō iacere iēcī iactum kasta Verb: 3e konjugationen -iō Idrott 899
accipiō -cipere -cēpī -ceptum mottaga Verb: 3e konjugationen -iō Umgänge 110
respicio -ere -spēxī -spectum se sig om, betänka Verb: 3e konjugationen -iō Syn 722
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum fullborda, avsluta, döda Verb: 3e konjugationen -iō Våld 894
cupiō -ere -īvī -ītum önska sig, åtrå Verb: 3e konjugationen -iō Kärlek 441
suscipiō -cipere -cēpī ceptum företa sig, åta sig Verb: 3e konjugationen -iō Rörelseverb 937
cadō cadere cecidī cāsum falla, stupa Verb: 3e konjugationen -ō Våld 210
gerō gerere gessī gestum föra Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 237
laedō laedere laesī laesum skada Verb: 3e konjugationen -ō Våld 783
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum säga rent ut, tillkännage Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 996
gīgnō gīgnere genuī genitum avla, föda, frambringa Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 667
alō alere aluī alitum nära, utfodra Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 817
cingō cingere cīnxī cīnctum omgjorda (sig), omsluta Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 814
dīligō -ligere -lēxī -lēctum älska, uppskatta Verb: 3e konjugationen -ō Kärlek 973
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum döda Verb: 3e konjugationen -ō Våld 801
ēdō ēdere ēdidī ēditum utgiva Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 688
rīdeō -ēre rīsī rīsum skratta Verb: 3e konjugationen -ō Känslor 874
currō currere cucurrī cursum springa Verb: 3e konjugationen -ō Idrott 562
trādō -dere -didī -ditum överlämna Verb: 3e konjugationen -ō Affärer/pengar 297
dīmittō -mittere -mīsī -missum sända bort, uppgiva Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 777
ascendō -ere -scendī -scēnsum stiga upp, bestiga Verb: 3e konjugationen -ō Resa 990
fluō fluere fluxī fluxum flyta Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 772
premō premere pressī pressum trycka, pressa, ansätta Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 240
vertō vertere vertī versum vända, kasta över ända Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 288
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum föra ut, låta rycka fram Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 935
caedō caedere cecīdī caesum fälla, döda Verb: 3e konjugationen -ō Våld 612
trahō trahere trāxī trāctum draga Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 213
discēdō -ere -cessī -cessum gå bort, avtåga Verb: 3e konjugationen -ō Resa 726
occurrō -currere -cucurrī -cursum springa mot, inträffa Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 677
spargō spargere sparsī sparsum strö ut, skingra Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 532
cōnsistō -sistere -stitī ställa sig, uppställa sig; stanna; bestå av Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 780
rumpō rumpere rūpī ruptum bryta, sönderhugga, spränga Verb: 3e konjugationen -ō Våld 480
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum ställa upp, besluta, plan Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 652
effundō -fundere -fūdī -fūsum utgjuta, utsända Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 719
discō -ere didicī lära sig Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 465
quaerō -rere -sīvī -sītum söka, fråga Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 113
āmittō -mittere -mīsī -missum sända bort, förlora Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 486
fallō fallere fefellī falsum undgå, lura Verb: 3e konjugationen -ō Bedrägeri 503
advertō -vertere -vertī -versum vända bort, avvända Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 986
tangō tangere tetigī tāctum röra, röra vid Verb: 3e konjugationen -ō Andra sinnen 534
pōnō pōnere posuī positum sätta, ställa, lägga Verb: 3e konjugationen -ō Rörelseverb 102
cōnsulō -sulere -suluī -sultum rådfråga, råda, sörja för Verb: 3e konjugationen -ō Staden 757
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum välja Verb: 3e konjugationen -ō Staden 942
canō canere cecinī cantum sjunga, spela, profetera Verb: 3e konjugationen -ō Skrivande/poesi 389
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum skilja, dela Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 628
recēdō -cēdere -cessī -cessum gå tillbaka, dra sig tillbaka Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 826
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum förbruka Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 869
legō legere lēgī lēctum plocka, välja, läsa Verb: 3e konjugationen -ō Skrivande/poesi 419
claudō claudere clausī clausum stänga Verb: 3e konjugationen -ō Huset 392
impōnō -ere -posuī -positum pålägga Verb: 3e konjugationen -ō Mått 437
contemnō -temnere -tempsī -temptum förakta Verb: 3e konjugationen -ō Känslor 615
statuō -ere -uī -ūtum ställa upp, besluta Verb: 3e konjugationen -ō Lag och rätt 678
dēcernō -cernere -crēvī -crētum besluta Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 800
incidō incidere incidī råka på, möta Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 871
contingō -tingere -tigī -tactum röra, beröra, hända Verb: 3e konjugationen -ō Plats 494
tegō tegere tēxī tēctum täcka, skydda Verb: 3e konjugationen -ō Bedrägeri 376
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum lära känna, få veta Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 339
pōscō pōscere popōscī fodra, kräva, fråga efter Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 487
reddō -dere -didī -ditum återgiva Verb: 3e konjugationen -ō Rörelseverb 174
frangō frangere frēgī frāctum bryta, krossa Verb: 3e konjugationen -ō Våld 345
vincō vincere vīcī victum segra Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 101
cōgō cōgere coēgī coāctum samla, tvinga Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 250
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum gå framåt, inträda, vinna insteg i Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 746
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum ledsaga Verb: 3e konjugationen -ō Resa 661
convertō -vertere -vertī -versum vända till, omvända Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 834
prōdō prōdere prōdidī prōditum förråda, överlämna Verb: 3e konjugationen -ō Rörelseverb 929
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum försvara Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 653
colligō -ere -lēgī -lēctum samla Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 820
pellō pellere pepulī pulsum sätta i rörelse, (för)driva Verb: 3e konjugationen -ō Våld 563
colō colere coluī cultum odla, vårda, högakta Verb: 3e konjugationen -ō Djur och växter 333
pendō pendere pependī pēnsum hänga upp, väga, överväga, betala Verb: 3e konjugationen -ō Affärer/pengar 988
tendō tendere tetendī tentum tänja, spänna, styra kosan Verb: 3e konjugationen -ō Resa 529
nōscō nōscere nōvī nōtum veta, lära känna Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 347
regō regere rēxī rēctum rikta, styra, leda Verb: 3e konjugationen -ō Staden 554
prōmittō -mittere -mīsī -missum lova Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 720
cēdō cēdere cessī cessum gå, vika, upphöra, avstå Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 304
perdō -dere -didī -ditum fördräva, förlora Verb: 3e konjugationen -ō Våld 488
relinquō -linquere -līquī -lictum lämna, övergiva Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 144
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum förstöra Verb: 3e konjugationen -ō Våld 870
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum stiga ned Verb: 3e konjugationen -ō Resa 802
committō -mittere -mīsī -missum börja, anförtro (+ dat) Verb: 3e konjugationen -ō Umgänge 608
metuō metuere metuī frukta, vara rädd Verb: 3e konjugationen -ō Känslor 429
sūmō sūmere sūmpsī sūmptum taga, utvälja, antaga Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 454
crēdō crēdere crēdidī crēditum tro, lita på, anförtro Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 109
pergō pergere perrēxī perrēctum fortsätta, gå vidare Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 821
dēserō -ere dēseruī dēsertum övergiva Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 544
sinō sinere sīvī situm placera, låta Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 717
iungō iungere iūnxī iūnctum förena Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 513
prōpōnō -pōnere -posuī -positum framlägga, föreslå Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 930
crēscō crēscere crēvī crētum ökas, växa Verb: 3e konjugationen -ō Djur och växter 609
vīvō vīvere vīxī vīctum leva Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 156
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum skriva Verb: 3e konjugationen -ō Skrivande/poesi 568
permittō -mittere -mīsī -missum tillåta Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 702
dēsinō -sinere -siī -situm upphöra Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 624
compōnō -pōnere posuī positum sammanlägga, avsluta, bygga Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 443
accēdō -cēdere -cessī -cessum gå till, närma sig, tillkomma Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 614
repetō -petere -petīvī -petītum åter angripa, hämta tillbaka, återkräva Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 651
fundō fundere fūdī fūsum utgjuta, skingra Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 523
agō agere ēgī āctum driva, handla, föra Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 69
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum vila, hålla sig stilla Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 969
concēdō -cēdere -cessī -cessum gå sin väg, dra sig undan, medgiva Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 663
vehō vehere vēxī vectum föra; vehor vehī vectus sum: forsla, resa Verb: 3e konjugationen -ō Resa 632
accidō -cidere -cidī hända Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 799
dūcō dūcere dūxī ductum föra, leda Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 133
ostendō ostendere ostendī ostentum visa Verb: 3e konjugationen -ō Andra sinnen 371
cernō cernere crēvī crētum urskilja Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 655
fingō fingere fīnxī fīctum forma, bilda, inbilla sig Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 721
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: ställa upp, besluta, instifta, börja Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 931
exigō -igere -ēgī -āctum utkräva Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 500
dīcō dīcere dīxī dictum säga, berätta Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 33
condō -dere -didī -ditum grunda, bygga, gömma, förvara Verb: 3e konjugationen -ō Staden 540
petō petere petīvī petītum gå efter, söka, fråga Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 83
intellegō -legere -lēxī -lēctum: förstå Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 512
mittō mittere mīsī missum sända, skicka Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 114
revertō -vertere -vertī vända åter Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 995
parcō parcere pepercī parsum spara, skona (+ dat.) Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 412
surgō surgere surrēxī surrēctum resa sig Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 570
intendō -tendere -tendī -tentum: spänna, inrikta sig på, syfta mot Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 895
addō -dere -didī -ditum lägga till Verb: 3e konjugationen -ō Umgänge 433
addūcō -ere -dūxī -ductum föra till, infinna sig med Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 886
sentiō sentīre sēnsī sēnsum märka, känna Verb: 4e konjugationen Andra sinnen 302
adveniō -īre -vēnī -ventum komma till, nalkas Verb: 4e konjugationen Resa 987
nesciō -scīre inte veta Verb: 4e konjugationen Utbildning/kunskap 525
inveniō -venīre -vēnī -ventum komma på, finna, uppfinna Verb: 4e konjugationen Resa 316
serviō -īre tjäna, vara slav (+ dat) Verb: 4e konjugationen Hushållet 883
audiō -īre -īvī/-iī -ītum höra Verb: 4e konjugationen Andra sinnen 165
conveniō -venīre -vēnī -ventum komma samman, samlas; komma överens; passa Verb: 4e konjugationen Umgänge 698
aperiō aperīre aperuī apertum öppna, yppa Verb: 4e konjugationen Huset 837
dormiō -īre sova Verb: 4e konjugationen Liv och varande 975
sciō -īre -īvī/-iī -ītum veta Verb: 4e konjugationen Utbildning/kunskap 172
reperiō -perīre -pperī -pertum finna Verb: 4e konjugationen Utbildning/kunskap 765
perveniō -venīre -vēnī -ventum komma igenom, komma fram Verb: 4e konjugationen Resa 409
veniō venīre vēnī ventum komma Verb: 4e konjugationen Rörelse 63
cōnor cōnārī cōnātus sum försöka Verb: deponens Skapa/göra 905
vereor verērī veritus sum frukta, vörda Verb: deponens Känslor 884
cōnsequor -sequī -secūtus sum följa, uppnå, vinna Verb: deponens Rörelse 917
precor -ārī bedja, åkalla Verb: deponens Religion 492
for fārī fātus sum tala Verb: deponens Tal/retorik 739
morior morī mortuus sum Verb: deponens Liv och varande 253
sequor sequī secūtus sum följa Verb: deponens Rörelse 108
ēgredior ēgredī ēgressus sum gå ut, avtåga Verb: deponens Resa 912
moror morārī morātus sum dröja, fördröja Verb: deponens Tid 581
patior patī passus sum lida, tillåta, tåla Verb: deponens Befallningsverb 185
īrāscor īrāscī īrātus sum vredgas Verb: deponens Känslor 809
fateor fatērī fassus sum erkänna Verb: deponens Lag och rätt 689
proficīscor -ficīscī -fectus sum bege sig av, avtåga Verb: deponens Resa 835
hortor hortārī hortātus sum uppmana, uppmuntra Verb: deponens Tal/retorik 887
ūtor ūtī ūsus sum bruka, begagna (+ abl) Verb: deponens Skapa/göra 330
queror querī questus sum klaga, jämra sig Verb: deponens Känslor 518
fruor fruī frūctus sum njuta av, nyttja (+ abl) Verb: deponens Känslor 923
ingredior -gredī -gressus sum: gå in, tränga in i, börja Verb: deponens Rörelse 885
orior orīrī ortus sum stiga upp, uppkomma, börja Verb: deponens Tid 642
reor rērī rātus sum tro, anse Verb: deponens Utbildning/kunskap 774
nāscor nāscī nātus sum födas, uppstå Verb: deponens Liv och varande 266
arbitror arbitrārī arbitrātus sum anse, bedöma Verb: deponens Utbildning/kunskap 963
mīror mīrārī mīrātus sum undra, beundra Verb: deponens Känslor 504
loquor loquī locūtus sum tala Verb: deponens Tal/retorik 310
experior -perīrī -pertus sum försöka, uppleva Verb: deponens Utbildning/kunskap 713
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum bekänna, avslöja Verb: deponens Lag och rätt 972
decet decēre decuīt det passar Verb: opersonligt Karaktärsdrag 718
oportet -ēre -uit bör, måste (+ ami) Verb: opersonligt Umgänge 806
libet libēre libuit or libitum est det är behagligt (+ dat./infin.) Verb: opersonligt Umgänge 729
licet licēre licuit licitum est det är tillåtet, möjligt (+ dat./infin.) Verb: opersonligt Lag och rätt 175
adeō -īre -iī -itum gå till, nalkas Verb: oregelbundet Rörelse 595
intersum -esse -fuī deltaga i, vara olik; interest + gen: det är av vikt för ngn Verb: oregelbundet Plats 760
volō velle voluī vilja Verb: oregelbundet Känslor 66
trānseō -īre -iī -itum gå igenom, passera Verb: oregelbundet Resa 431
adsum adesse affuī vara närvarande Verb: oregelbundet Plats 279
ōdī ōdisse hata Verb: oregelbundet Känslor 790
mālō mālle māluī hellre vilja Verb: oregelbundet Känslor 598
offerō offerre obtulī oblātum erbjuda Verb: oregelbundet Rörelseverb 812
eō īre iī/īvī itum Verb: oregelbundet Rörelse 97
coepī coepisse coeptus började Verb: oregelbundet Tid 312
auferō auferre abstulī ablātum föra bort Verb: oregelbundet Rörelseverb 556
nōlō nōlle nōluī icke vilja Verb: oregelbundet Känslor 458
possum posse potuī kunna Verb: oregelbundet Skapa/göra 23
redeō -īre -iī -itum gå tillbaka, återvända Verb: oregelbundet Rörelse 301
referō referre rettulī relātum dra tillbaka, meddela Verb: oregelbundet Rörelseverb 171
īnferō īnferre intulī illātum föra in; bellum īnferre: börja kriga, anfalla Verb: oregelbundet Krig och fred 742
meminī meminisse minnas Verb: oregelbundet Utbildning/kunskap 670
dēferō -ferre -tulī -lātum föra ned Verb: oregelbundet Rörelseverb 805
subeō -īre -iī -itum gå in under, nalkas, följa efter Verb: oregelbundet Rörelse 538
afferō afferre attulī allātum föra till, meddela Verb: oregelbundet Rörelseverb 514
ferō ferre tulī lātum bära, föra, tåla Verb: oregelbundet Rörelseverb 45
sum esse fuī futūrum vara; fut. infin. ofta = fore, impf. konj. ofta = forem Verb: oregelbundet Liv och varande 2
pereō -īre -iī -itum förgås, försvinna, dö Verb: oregelbundet Våld 268
abeō -īre -iī -itum gå sin väg, försvinna Verb: oregelbundet Rörelse 553
absum abesse āfuī vara borta, avlägset Verb: oregelbundet Resa 445
exeō -īre -iī -itum gå ut, lämna Verb: oregelbundet Rörelse 597
dēsum -esse -fuī fattas för, saknas för Verb: oregelbundet Affärer/pengar 463
inquam, inquis, inquit, inquiunt: säga (m. direkt tal) Verb: oregelbundet Tal/retorik 163
supersum -esse -fuī vara över, överleva Verb: oregelbundet Plats 623
prōsum prodesse profuī gagna, vara till fördel för (+ dat.) Verb: oregelbundet Umgänge 373
aiō säga; ut āiunt: man/de säger Verb: oregelbundet Tal/retorik 406
fore bliva, vara Verb: oregelbundet Liv och varande 985
fīō fierī factus sum hända, uppstå, göras Verb: oregelbundet Liv och varande 146
cōnferō cōnferre contulī collātum föra samman, närma, jämföra Verb: oregelbundet Rörelseverb 645
differō differre distulī dīlātum skingra, senarelägga Verb: oregelbundet Skapa/göra 880
tollō tollere sustulī sublātum lyfta, röja ur vägen Verb: oregelbundet Våld 293
CSVXMLPlain Text Document